Siemanowice, 2012  

Łódź 2011, square   

Toruń, 2011  

Łódź 2011, Piotrkowska street  

pod drodze/on the way 2011  

Czestochowa, 2011  

Łódź, 2012  

Łódź, 2011  

Łódź, 2012  

Łódź, 2011  

Lódź 2011  

weather for next 3 days, Łódź 2010  

Łódź 2010  

Politechniki street, Łódź 2010  

after, Częstochowa 2010  

Mass "Smolensk", Łódź 2010  

Częstochowa 2010  

Mazury, 2011  

Mazury, 2011  

seaside, 2010  

seaside, 2010  

Ego club, Łódz 2009  

Łódź 2009